Generatorius UFI

Kas naudojama kodui generuoti

Skaitmeninis formulės kodas gali būti bet koks skaičius nuo 0 iki maždaug 268 milijonų. Galima naudoti, pvz., esamą įmonės numeravimo sistemą, formulių kodus arba EAN kodo dalį.

Prievolė teikti ataskaitas ir UFI kodai

Parengus VIII priedą ir atnaujinus CLP reglamentą, buvo sukurtas naujas ženklinimo elementas (UFI kodas) ir visos Europos PCN portalas, sujungiantys visas valstybes į vieną pranešimų teikimo sistemą. Pranešimus būtina teikti dėl mišinių, kurie turi pavojingų savybių, darančių poveikį žmonių sveikatai, arba pavojingų fizikinių ir cheminių savybių.

Kas yra UFI ir kam jis skirtas?
UFI arba unikalus formulės identifikatorius yra unikalus kodas, kurio reikia norint pateikti pranešimą apie pavojingus mišinius į PCN portalą ir kuris taip pat privalo būti nurodytas etiketėje. UFI kodą sudaro 16 simbolių, o jo pradžioje visada pateikiamas prefiksas UFI (pvz., UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3). Norint jį sukurti, reikalingas įmonės PVM mokėtojo kodas ir vadinamasis skaitmeninis formulės kodas. Daugiau informacijos apie UFI kodus pateikiama generatoriaus interneto puslapyje.
Kas yra PCN ir apie kokius mišinius reikia pranešti?
PCN yra Europos Sąjungos sukurtas ir ECHA valdomas portalas. Jis skirtas informacijai apie pavojingus cheminius mišinius teikti. Pranešama apie mišinius, kurie kelia pavojų žmonių sveikatai arba fizinį pavojų. Pateiktoje informacijoje nurodomas UFI kodas, kuris taip pat yra privalomas etiketės elementas. Informacija teikiama specialiu .i6z formatu.
Ko reikia norint sukurti UFI kodą?
Norint sukurti UFI, reikalingas įmonės PVM mokėtojo kodas ir vadinamasis skaitmeninis formulės kodas. Skaitmeninis formulės kodas gali būti bet koks skaičius. Tereikia pasirinkti pastovią produktų numeravimo tvarką, kad dviem skirtingų formulių produktams nebūtų taikomas tas pats UFI. Norint pasirinkti skaitmeninį formulės kodą, galima naudoti, pavyzdžiui, vidinę produktų numeravimo sistemą.
Kaip atrodo UFI ir kur jis nurodomas?
UFI identifikatorius yra privaloma etiketės dalis. Jis turi būti gerai įskaitomas ir neištrinamas. Santrumpa UFI visada yra vienoda, t. y. nekintama visomis Europos Sąjungos kalbomis, ir pateikiama prieš patį kodą, kurį visada sudaro 16 ženklų. Tada kodas pateikiamas formatu UFI: U910-D0V9-D00J-R9D3.
Kas turi teikti ataskaitą?
Pagrindinė prievolė taikoma importuotojams, perkantiems produktą už Europos ekonominės erdvės ribų ir pateikiantiems jį ES rinkai, taip pat tolesniems naudotojams, sudarantiems savo nuosavus mišinius arba keičiantiems gaminio pakuotę. Be to, prievolė gali būti taikoma ir platintojams. Būtina atlikti šį žingsnį tais atvejais, kai importuotojas ar tolesnis naudotojas neįvykdė pranešimo teikimo prievolės.
Kokią informaciją reikia pateikti pranešime?
Palyginti su pradiniais reikalavimais, pranešime teikiama privaloma informacija buvo išplėsta. Pavyzdžiui, reikalingas UFI kodas, 70 % produkto sudėties, pakuotės tipas ir dydis, produktų kategorijos pagal Europos produktų skirstymo į kategorijas sistemą (EuPCS), taip pat informacija apie produkto keliamus pavojus, ženklinimo elementus, toksikologinė informacija ir informacija apie fizikines ir chemines savybes.
Nuo kada taikoma prievolė teikti pranešimus?
Pranešimo data priklauso nuo produkto naudojimo. Prievolė pranešti apie vartotojų ir profesionalioje veikloje naudojamus produktus taikoma nuo 2021 m. sausio 1 d. Apie pramoninėje veikloje naudoti skirtus mišinius pranešama nuo 2024 m. sausio 1 d. Jei apie produktus praeityje buvo pranešta pagal nacionalines taisykles ir jų sudėtis ar klasifikacija nesikeitė, pirminiai pranešimai galioja iki 2024 m. pabaigos. Nuo 2025 m. sausio 1 d. apie visus rinkoje esančius pavojingus mišinius turi būti pranešama laikantis CLP reglamento VIII priedo reikalavimų.
Kam perduodama informacija?
Pranešėjas teikia informaciją visoms valstybėms narėms, kuriose mišinys buvo pateiktas rinkai. Tada ši informacija teikiama apsinuodijimų toksikologijos centrams ir darbuotojams, į kuriuos kreipiamasi sveikatai pavojų keliančiose situacijose. Šiuos subjektus kiekviena valstybė nustato savarankiškai.
Kur gauti skaitmeninį formulės kodą?
Norint sukurti vadinamąjį UFI kodą, reikalingas skaitmeninis formulės kodas ir PVM mokėtojo kodas arba įmonės raktas. Šį numerį visiškai valdo UFI kurianti įmonė. Tai gali būti bet koks skaičius nuo 0 iki maždaug 268 milijonų. Galima naudoti, pvz., esamą įmonės numeravimo sistemą, formulių kodus arba EAN kodo dalį.
Kur gauti įmonės raktą?
Jei įmonė neturi PVM kodo arba nenori jo naudoti, UFI generuoti galima naudoti įmonės UFI raktą. Raktą galima gauti pasinaudojus internetiniu UFI generatoriumi ir naudoti UFI kodams generuoti daug kartų. Todėl rekomenduojame jį išsisaugoti.

Kaip vykdyti VIII priede numatytas prievoles

Numeravimo sistema

Sukurkite pastovią savo produktų numeravimo sistemą, kad kiekvienas mišinys turėtų unikalų numerį, kurį būtų galima naudoti UFI kodui sukurti. Galite naudoti, pvz., katalogų numerius arba vidinę savo produktų numeraciją.

1.

UFI kodas

Sukūrę numeravimo sistemą, kiekvienam produktui priskirkite UFI kodą. Jam sugeneruoti gali būti naudojama „SBLCore“ programinė įranga arba internetinis generatorius.

2.

Registracija portale

Nueikite į ECHA portalą ir iš naujo užregistruokite savo įmonę, jei dar neturite prisijungimo duomenų. Norėdami siųsti pranešimus, turite pateikti užklausą, kad jums būtų priskirtas juridinio subjekto UUID identifikatorius.

3.

Pranešimų siuntimas

Po registracijos turite sukurti pranešimo failą ir išsiųsti jį į PCN portalą. Taip pat naudodami „SBLCore“ programinę įrangą galite sugeneruoti reikiamus dokumentus ir susieti ją su portalu, kad pateiktumėte dokumentus.

4.

ECHA
UFI kodai

Mūsų „SBLCore“ programinės įrangos naudojimas

Jei norite supaprastinti savo darbą vykdant šias naujas prievoles, „SBLCore“ programinė įranga gali sugeneruoti būtiną UFI kodą tiesiog įvedus reikalingą informaciją (įmonės PVM mokėtojo kodą ir skaitmeninį formulės kodą). Įmonės PVM mokėtojo kodas naudojamas siekiant užtikrinti kodo unikalumą ir išvengti atitikimų su kitų įmonių kodais.

Be to, remiantis saugos duomenų lape pateiktais duomenimis, programinė įranga gali būti naudojama kuriant PCN formatą, skirtą ataskaitoms naujajame ECHA agentūros portale teikti. Programinėje įrangoje yra įtaisyta PCN portalo reikalaujamos privalomos informacijos tikrinimo funkcija. Naudojant patvirtinimus, ji praneša naudotojui apie visas klaidas ar trūkstamą informaciją, kurios reikia norint sėkmingai pateikti pranešimą apie mišinį į PCN portalą.

Įmonėms nereikia dekoduoti informacijos apie mišinių, apie kuriuos teikiama informacija, sudėtį. Ši informacija teikiama tik toksikologijos centrams, kad būtų užtikrinta skubi pagalba nenumatytose situacijose.

Programinės įrangos funkcijos

UFI kodams ir PCN ataskaitoms

Ieškote, kas už jus sutvarkytų saugos duomenų lapus?

Pasinaudokite mūsų programine įranga ar paslaugomis, susijusiomis su saugos duomenų lapų kūrimu

Teikiame profesionalias saugos duomenų lapų tvarkymo paslaugas ir padedame vykdyti kitą veiklą, susijusią su jų kūrimu pagal galiojančius teisės aktus. Paslauga ir programinė įranga prieinama 27 kalbomis 36 šalyse (daugiausia ES). Pasirūpinsime visų chemines medžiagas reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytų prievolių vykdymu vietoje jūsų.

Mūsų klientai

Prisijunkite prie daugiau nei 750 įmonių, kurios jau naudojosi mūsų produktais ar paslaugomis iki galo.

  • Škoda logo
  • Colorlak logo
  • Stachema logo
  • PrgAero logo
  • Baumit logo
  • Hexpol logo
  • Severochema logo
  • Mol logo
SBLCore logo

Siūlome saugos duomenų lapų kūrimo ir tvarkymo sprendimus. Leiskite mums pasirūpinti visais su saugos duomenų lapų kūrimu, klasifikavimu ir archyvavimu susijusiais administraciniais darbais. „SBLCore“ programinė įranga skirta visiems cheminių medžiagų ir mišinių gamintojams, importuotojams, platintojams ir įvairiems naudotojams.

Reikia patarimo?

Palaikykime ryšį

SBLCore s.r.o.

Sezemická 2757/2
Praha 9, Horní Počernice
Čekija

Juridinių asmenų registras, kodas: 04278968
PVM: CZ04278968

Kontakt

Telefonas: +420 731 390 417

El. paštas: sblcore@sblcore.com

© 2024 SBLCore

YouTube
LinkedIn
24.6.1

Mes naudojame slapukus

Savo interneto svetainėje naudojame slapukus, kad geriau suprastume savo lankytojų elgesį ir galėtume pasiūlyti jų pageidavimus atitinkantį turinį.

Daugiau apie slapukus ×
Funkciniai slapukai
Šioje svetainėje naudojami būtini slapukai, kurie yra labai svarbūs tinkamam jos veikimui. Tai užtikrins teisingą puslapio atvaizdavimą, leis pateikti formas ir atlikti panašias reikalingas funkcijas. Šių techninių slapukų negalima išjungti.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
sblcore_cc lt.generator-ufi.com 1 metai Saugo vartotojo sutikimą naudoti slapukus. SBLCore s.r.o.
Fly lt.generator-ufi.com Seansas Saugo informaciją apie naudotojo seansą. SBLCore s.r.o.
Analitiniai slapukai
Mes naudojame analitinius slapukus, kad įvertintume mūsų svetainės veikimą. Šiuos slapukus naudojame norėdami sekti apsilankymų skaičių, srauto šaltinius ir vartotojų elgesį mūsų svetainėje – pavyzdžiui, sužinome, kokios informacijos jie ieško ir kuri informacija jiems yra svarbiausia. Ši informacija padeda mums optimizuoti svetainę ir tobulinti paslaugas.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
_ga lt.generator-ufi.com 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
_ga_0FGL9THVGW lt.generator-ufi.com 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
_ga_QSNV7KJ8MQ lt.generator-ufi.com 2 metai ID numeris, naudojamas naudotojams identifikuoti. Google
Rinkodaros slapukai
Rinkodaros slapukai naudojami atitinkamoms reklamoms rodyti pagal jūsų pageidavimus. Šis suasmenintas turinys, kurį naudoja mūsų partneriai, gali būti rodomas įvairiose svetainėse. Jei šių slapukų nepasirinksite, skelbimų skaičius nesikeis, tačiau jie nebebus pritaikyti jūsų pomėgiams.
Cookie Domenas Galiojimas Aprašymas Procesorius
_gcl_au lt.generator-ufi.com 3 mėnesiai Naudoja „Google AdSense“ eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. Google